Diskuzní fórum

pro možnost vkládat nové příspěvky a témata.

Sání a tlakování motorů OTMR-AB, OTMR-C a NMR (LER)

V návaznosti na téma "OTMR-C - typy a testy motorů" bych rád zmínil pár poznatků k obecnému technickému tématu "stabilní dodávky a složení paliva" pro závodní motory kategorií "LER".

Mirek Dvořáček v jinak hodnotném článku ke kategorii NMR zmínil, že "nitrování paliva pro motory 10 ccm3 nemá žádný smysl".  Vychází pravděpodobně z faktu, že nitrometan má nižší výhřevnost než metylalkohol a pro zápal ve větší spalovací komoře není potřeba - na rozdíl od menších motorů, kde jeho přínos dodatečného okysličení stoupá a třeba u motůrků Cox je už vysloveně nezbytný.

Skutečně i pan Dick McCoy v návodech pro motor McCoy 60 20S jako optimální palivo jmenuje 1 díl ricínového oleje , 2,5 dílu metylakoholu a "pro vůni" 2 ml amyl acetátu do 1 litru takto umíchané směsi.  Žádný nitrometan.

Současně ale návody přesně určují polohu nádrže v autíčku vůči motorku, včetně vedení přívodní trubičky touto nádržkou až k trysce sání tohoto motoru s olbřímým průměrem.  Z toho plyne, že tlak dodávaného paliva je zde přesně dán ostředivou silou při jízdě upoutaného autíčka a to stabilně, lineárně a hladce závisle na otáčkách motoru.

Bohužel v zásadě se dá říci, že s použitím tohoto "dravého" motoru na leteckých modelech nebylo příliš počítáno.  Tlakování od skříně motoru , kterým se nahrazuje odstředivá síla i venturiho sací efekt, má totiž nelineární a pulsující průběh. Přenášený tlak ze skříně motoru se zvyšuje více než násobně s otáčkami motoru, což způsobuje přebohacování při nejvyšších otáčkách, na což motor reaguje poklesem otáček, tím se směs ochudí, otáčky zase stoupnou a zase se přebohatí a tak pořád dokola v intervalech desetin sekundy.

Typickým zvukem takto tlakovaného motoru je tedy lehké kašlání při špičkovém výkonu, které tolik nevadí, pokud je palivo nitrované cca 20% nitrometanu.  Nitrometan totiž umožňuje spálení bohatých přebytků paliva a motor pracuje přibližně v požadovaných závodních otáčkách.

Naopak při tomto tlakování paliva bez nitrometanu se motor zahlcuje a dochází k celkovému poklesu otáček až pod "závodní" hodnoty.  Nitrometan tedy nehraje roli zbytného "boosteru", ale nezbytného okysličovadla bohatých přebytků paliva pro jeho "strávení".

Správně nastavené tlakování a složení směsi je "svatý grál" závodního seřízení motoru. Já osobně se zatím u motoru McCoy 60 20S konzervativně  "uchyluji" k použití sání okopírovaného z Doolinga 60 a tlakování zatím nepoužívám.