Povinné označování modelů

S účinností od 31.12.2020 je každý člen SAM 78 – The Society of Antique Modelers  78 z.s. povinen označit všechny svoje modely  registračním číslem a přidělenou osobní  klubovou imatrikulací, které chce provozovat pod hlavičkou SAM 78.  Registrační číslo (Registr provozovatelů bezpilotních letadel)  přidělené  SAM 78 – The Society of Antique Modelers  78 z.s. je  

                                             CZEzndipewd8cuwc

Přidělená osobní imatrikulace je ve formátu SAM 78 – XX (XX je členské číslo člena klubu). Registrační číslo SAM 78 – The Society of Antique Modelers  78 z.s. může být na modelu ve psané formě, nebo ve formě QR kódu.

QR kód ke stažení

Vzor správného označení modelu :

Psaná forma:    

CZEzndipewd8cuwc

SAM 78 – XXX

 

S QR kódem:

 SAM 78 – XXX

 

Vytvoření vlastního QR kódu: Pomocí on line generátoru QR kódu na příklad https://qrgenerator.cz/

Kde si zvolíte políčko „text“ a napíšete:

CZEzndipewd8cuwc
SAM 78 – XXX
Jméno a příjmení
Adresu
Telefon, e-mail

Poté dáte generovat. QR kód se vytvoří, zvolíte soubor pro uložení (nejlépe PNG).  Tato varianta se mi zdá nejvýhodnější, protože jsou tam i informace o majiteli modelu. Důležité je to v případě ztráty modelu, ale je na každém z vás, kterou variantu si zvolíte.

Vybranou variantu je třeba vytisknout nebo si nechat vytisknout v čitelné variantě. Tisk provést na odolný materiál, co bude odolávat vodě a účinkům paliva. Písmo minimální velikost 7 mm a QR kódy ve velikosti 2×2 cm.

Z důvodu zachování historické autenticity modelů je možné označení umístit na spodní stranu křídla, nebo dovnitř trupu, pakliže je místo snadno přístupné. U modelu se spalovacím motorem umístit, tak aby označení netrpělo spalinami a účinky paliva. Tyto identifikační prvky musí být zřetelné a jasně čitelné.  

Za správné označení modelu je zodpovědný výhradně majitel/pilot modelu.

Na soutěžích pořádaných naším klubem budou organizátoři kontrolovat, zda jsou modely všech účastníků řádně označeny. Neoznačený model nebude moci létat.