Databáze českých Modelů

První člověkem vytvořený aparát těžší vzduchu, který překonal gravitaci, byl model. Nebýt modelů Alfonse Pénauda, bratři Wrightové by nikdy nesestrojili svůj Flyer, což později sami po svém historickém letu připustili. Bylo-li tedy uplynulé století zasvěceno létání, bylo to i století leteckého modelářství.

Modelaření nikdy nebylo pouhou kratochvílí, bylo prostředkem poznání a rozvoje lidské schopnosti dobývat dosud nepoznané, objevovat dosud neobjevené.

Toto vědomí výjimečnosti významu leteckého modelářství v historii vedlo k založení klubu SAM a následně i klubů národních, vznikajících po celém světě, jejichž cílem je zachování a oživení této historie.

Soutěživost a vůle pokořit mety je vlastní nejen současným modelářům, byla vlastní i našim předchůdcům. Při stavbě historického modelu by nemělo být naším cílem pouhé vítězství v soutěži. Vždy bychom měli projevit i úctu k původnímu konstruktérovi a postavit model, aniž bychom zbytečně narušili původní konstrukci. Použít v maximální míře pouze technologie, které byly v daném období dostupné.

S tímto vědomím vám předkládáme katalog historických konstrukcí českých modelářů. Nejedná se o seznam plánků, nejedná se ani o místo, kde si je lze objednat, obsahuje však dokumentaci, která vám umožní plánek si nakreslit. S vědomím, že česká historie modeláření je velmi bohatá, neklademe si za cíl ani vytvořit závazný seznam schválených modelů. Následujíci aplikaci tedy berte jako náš příspěvěk, jak uchovat českou modelářskou historii.

Chcete-li se spolupodílet na tvorbě této báze, kontaktujte výbor klubu nebo přispějte do našeho fóra. Budeme rádi.

Seznam českých historických modelů:

VSTUPTE