Soutěžní pravidla

 

Národní pravidla klubu SAM 78 2017-2020

Evropská pravidla SAM 2017-2020 
(pravidla jsou součástí národních pravidel)

Pravidla celoroční klubové soutěže


Pravidla pro Mistrovství ČR 2017 – 2020


Klasické Texaco podle pravidel SAM 78

Classic Texaco (klasické Texaco)
– cíl této kategorie: navržena byla tak, aby podporovala stavbu a létání s velkými modely, které se účastnili historických vytrvalostních soutěží sponzorovaných společností Texaco Oil Company v polovině 30-tých let 20. století
– soutěžit lze s motorovým modelem v originální velikosti, navrženým před rokem 1940
– pohon je originálním benzínovým motorem s jiskřivou svíčkou, který byl vyroben před rokem 1945 a jejich repliky
– detonační motory, motory se žhavicí svíčkou, konverze motorů a škrticí klapky jsou zakázány
– požadované je RC ovládání vypnutí motoru kvůli bezpečnosti
– palivo musí být jen benzín nebo benzen
– minimální plošné zatížení je 30,5 g/dm2.
– objem palivové nádrže nesmí být větší než je maximální dovolená kapacita přídělu paliva v závislosti na hmotnosti modelu, jak je uvedeno v tabulce
– nádrž musí být umístěna tak, aby bylo možno její obsah snadno kontrolovat
– pořadatelé při přejímce modelů model zváží, přeměří objem nádrže a zaznamenají objem nádrže do letové karty. Tento záznam ověří podpisem
– příděl paliva pro Classic Texaco je 1cm3 na každých 100 gramů hmotnosti modelu
– hmotnosti modelů se zaokrouhlují k nejbližšímu násobku 100 gramů takto:

 

hmotnost cm3 paliva hmotnost cm3 paliva
0 – 649 6 cm3 2850 – 2949 29 cm3     
650 – 749 7 cm3 2950 – 3049 30 cm3     
750 – 849 8 cm3 3050 – 3149 31 cm3     
850 – 949 9 cm3 3150 – 3249 32 cm3     
950 – 1049 10 cm3 3250 – 3349 33 cm3       
1050 -1149 11 cm3 3350 – 3449 34 cm3     
1150 -1249 12 cm3 3450 – 3549 35 cm3     
1250 -1349 13 cm3 3550 – 3649 36 cm3     
1350 -1449 14 cm3 3650 – 3749 37 cm3     
1450 -1549 15 cm3 3750 – 3849 38 cm3     
1550 -1649 16 cm3 3850 – 3949 39 cm3     
1650 -1749 17 cm3 3950 – 4049 40 cm3     
1750 -1849 18 cm3 4050 – 4149 41 cm3     
1850 -1949 19 cm3 4051 – 4149 42 cm3     
1950 – 2049 20 cm3 4250 – 4349 43 cm3     
2050 – 2149 21 cm3 4350 – 4449 44 cm3     
2150 – 2249 22 cm3 4450 – 4549 45 cm3     
2250 – 2349 23 cm3 4550 – 4649 46 cm3     
2350 – 2449 24 cm3 4650 – 4749 47 cm3     
2450 – 2549 25 cm3 4750 – 4849 48 cm3     
2550 – 2649 26 cm3 4850 – 4949 49 cm3     
2650 – 2749 27 cm3 4950 – 5049 50 cm3     
2750 – 2849 28 cm3 5050 – 9999 51 cm3 a více

– před startem může být motor v chodu a nádrž se může doplnit na přidělené maximum při běžícím motoru
– všechny modely v kategorii Classic Texaco musí startovat ze země (ROG)
– započítaný výsledek je nejdelší čas letu modelu z 3 startů s neomezeným časem letu


RETRO větroně s pomocným motorem