Soutěžní pravidla

 

Národní pravidla klubu SAM 78 2017-2020

Evropská pravidla SAM z roku 2017 
(pravidla jsou součástí národních pravidel a zde je verze aktuálně platná, aktualizovaná na jednotlivých komitétech SAM EU, naposledy v r. 2023)

Pravidla celoroční klubové soutěže


Pravidla pro Mistrovství ČR 2017 – 2020


Pravidla pro 1. Mistrovství světa SAM RC


Klasické Texaco podle pravidel SAM 78

Classic Texaco (klasické Texaco)
– cíl této kategorie: navržena byla tak, aby podporovala stavbu a létání s velkými modely, které se účastnili historických vytrvalostních soutěží sponzorovaných společností Texaco Oil Company v polovině 30-tých let 20. století
– soutěžit lze s motorovým modelem v originální velikosti, navrženým před rokem 1940
– pohon je originálním benzínovým motorem s jiskřivou svíčkou, který byl vyroben před rokem 1945 a jejich repliky
– detonační motory, motory se žhavicí svíčkou, konverze motorů a škrticí klapky jsou zakázány
– požadované je RC ovládání vypnutí motoru kvůli bezpečnosti
– palivo musí být jen benzín nebo benzen
– minimální plošné zatížení je 30,5 g/dm2.
– objem palivové nádrže nesmí být větší než je maximální dovolená kapacita přídělu paliva v závislosti na hmotnosti modelu, jak je uvedeno v tabulce
– nádrž musí být umístěna tak, aby bylo možno její obsah snadno kontrolovat
– pořadatelé při přejímce modelů model zváží, přeměří objem nádrže a zaznamenají objem nádrže do letové karty. Tento záznam ověří podpisem
– příděl paliva pro Classic Texaco je 1cm3 na každých 100 gramů hmotnosti modelu
– hmotnosti modelů se zaokrouhlují k nejbližšímu násobku 100 gramů takto:

 

hmotnost cm3 paliva hmotnost cm3 paliva
0 – 649 6 cm3 2850 – 2949 29 cm3     
650 – 749 7 cm3 2950 – 3049 30 cm3     
750 – 849 8 cm3 3050 – 3149 31 cm3     
850 – 949 9 cm3 3150 – 3249 32 cm3     
950 – 1049 10 cm3 3250 – 3349 33 cm3       
1050 -1149 11 cm3 3350 – 3449 34 cm3     
1150 -1249 12 cm3 3450 – 3549 35 cm3     
1250 -1349 13 cm3 3550 – 3649 36 cm3     
1350 -1449 14 cm3 3650 – 3749 37 cm3     
1450 -1549 15 cm3 3750 – 3849 38 cm3     
1550 -1649 16 cm3 3850 – 3949 39 cm3     
1650 -1749 17 cm3 3950 – 4049 40 cm3     
1750 -1849 18 cm3 4050 – 4149 41 cm3     
1850 -1949 19 cm3 4051 – 4149 42 cm3     
1950 – 2049 20 cm3 4250 – 4349 43 cm3     
2050 – 2149 21 cm3 4350 – 4449 44 cm3     
2150 – 2249 22 cm3 4450 – 4549 45 cm3     
2250 – 2349 23 cm3 4550 – 4649 46 cm3     
2350 – 2449 24 cm3 4650 – 4749 47 cm3     
2450 – 2549 25 cm3 4750 – 4849 48 cm3     
2550 – 2649 26 cm3 4850 – 4949 49 cm3     
2650 – 2749 27 cm3 4950 – 5049 50 cm3     
2750 – 2849 28 cm3 5050 – 9999 51 cm3 a více

– před startem může být motor v chodu a nádrž se může doplnit na přidělené maximum při běžícím motoru
– všechny modely v kategorii Classic Texaco musí startovat ze země (ROG)
– započítaný výsledek je nejdelší čas letu modelu z 3 startů s neomezeným časem letu


RETRO větroně s pomocným motorem

Pravidla CRC-E30″

Replika historického motorového modelu dle všeobecných požadavků klubu SAM 78, jehož předloha vznikla před rokem 1955.
Měřítko libovolné, rozpětí křídla maximálně 30″ = 762 mm (kolmý průmět).
Pohonné baterie 2 články Li-Pol, kapacita neomezena.
Motor, regulátor a vrtule neomezeny, plošné zatížení neomezeno.

Létá se na čtyři starty, vždy 2 starty následující ihned po sobě.
Doba motorového letu je 30 s. Pořadatel soutěže může určit dobu kratší.
Soutěžící startují současně, na pokyn startéra.
Starty se provádí z ruky.

Počet bodů za let se uděluje dle počtu účastníků a pořadí při přistání.
Soutěžícímu, který přistane jako poslední (tedy má nejdelší let), se udělí tolik bodů, kolik je účastníků při prvním startu, ostatním se pak podle pořadí přistání za každé místo odečte po 1 bodu .

Pokud soutěžící nepřistane s modelem do vyznačeného prostoru, udělí se 0 bodů.

Celkové pořadí je určeno počtem bodů ze všech startů.