Přihláška do klubu SAM 78

Vážení přátelé – modeláři.

Spolek SAM 78 je sdružení modelářů, kteří se zabývají stavbou replik historických modelu.

Historický model je každý model, který vznikl před rokem 1954 a byl uveřejněn v odborné literatuře (v časopisech, nebo plán vyšel tiskem před rokem 1954), a to v české i světové.

Tyto modely stavíme za pomocí původních materiálů (pokud je to možné), klasickou stavbou. To znamená, že jsou zakázané všechny moderní materiály jako jsou uhlík, skelné vlákna, polystyren a jiné podobné hmoty. Podrobněji jsou stavební podmínky rozepsány v našich pravidlech, které naleznete na našich stránkách.

Dokumenty spolku: stanovy spolku SAM 78, výpis ze spolkového rejstříku, registrace Úřad pro civilní letectví

Všichni zájemci o členství v našem klubu by měli vyplnit přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů  a odeslat tyto dokumenty na adresu presidenta klubu Zdeněk Hanáček, Velké Kunětice 194, 790 52 Velké Kunětice. Zároveň s přihláškou pošlete vstupní poplatek 50kč. a  příspěvek na rok ve výši :

  • pokud si přejete dostávat klubovou ročenku v tištěné podobě 150 Kč /rok
  • pokud si přejete dostávat klubovou ročenku v elektronické podobě 100 Kč /rok

Výše ročního příspěvku je platná od roku 2021 včetně.

Členské příspěvky lze hradit převodem na účet klubu 296770740/0300 do zprávy pro příjemce uveďte jméno, klubové číslo a rok pro který rok jsou hrazeny. Pokladníkem klubu je Miroslav Částka.

Rádi vás mezi námi přivítáme! Pokud máte jakýkoliv dotaz, který se týká členství nebo problematiky historických modelů, kontaktujte kteréhokoliv člena výboru