Pravidla létání pro provoz bezpilotních letadel pod hlavičkou SAM 78 z.s.

Dnem 31.12.2020 začalo platit přechodné období pro prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel.                                   

Toto nařízení začalo platit od 1.1.2023.

Uběhly nám dva roky, kdy provozujeme modely v souladu s tímto nařízením a změnilo se nahlížení na modeláře provozující své modely pod modelářskými kluby. Viz informací na těchto odkazech:

V prvních dnech tohoto roku jsme obdrželi od Úřadu pro civilní letectví Prováděcí opatření k provozu bezpilotních systémů v rámci modelářských klubů. Uvádím jen důležité věci  s čím se musíte seznámit. Zde je k nahlédnutí.

Prováděcí opatření k provozu bezpilotních systémů v rámci modelářských klubů v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023

Je datované 30.12.2022.

Úřad pro civilní letectví dle ustanovení § 89 odst. 2 písm. s) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s rozhodnutím Ministerstva dopravy ze dne 22. prosince 2022, č. j. MD-1824/2021-220-/19, kterým byl v návaznosti na článek 16 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel (dále jen „prováděcí nařízení Komise“) vydán obecný příkaz k provádění letů ve vzdušném prostoru České republiky, respektive k provozování bezpilotních systému členy modelářských klubů v rámci činnosti klubu, stanoví následující prováděcí opatření.

Provoz ve spolku SAM 78 – The Society of Antique Modelers 78, je výhradně možný v souladu se zavedenými postupy, organizační strukturou a systémem řízení modelářského klubu, a současně v mezích způsobu a rozsahu provozu, včetně provozních omezení, a v souladu se stanovami modelářského klubu a to tak jak byly tyto skutečnosti Úřadu pro civilní letectví předloženy SAM 78 – The Society of Antique Modelers 78 a Úřadem akceptovány.

Další provoz v rámci rozhodnutí Ministerstva dopravy je dále podmíněn tím, že shora uvedený modelářský klub zajistí ve smyslu čl. 16 odst. 2) písm. b) prováděcího nařízení Komise, že:

– dálkově řídící piloti provádějící provoz v rámci modelářského klubu budou informováni o podmínkách a omezeních stanovených v zavedených postupech;
– pilotům v rámci modelářského klubu bude poskytována pomoc za účelem dosažení minimální způsobilosti potřebné k tomu, aby mohli provozovat bezpilotní systémy bezpečně a v souladu s podmínkami a omezeními stanovenými v zavedených postupech;
– SAM 78 přijme vhodná opatření, má-li informace, že dálkově řídící pilot provádějící provoz v rámci modelářského klubu nesplňuje podmínky a omezení stanovené v zavedených postupech, a v případě potřeby o tom informuje ÚCL;
– SAM 78 na žádost Úřadu poskytne dokumentaci nezbytnou pro účely dozoru a kontroly výkonu vlastní modelářské činnosti.

Co toto Prováděcí opatření pro nás znamená

Když to zjednodušíme, tak díky vstřícnému kroku Ministerstvo dopravy ČR a Úřad pro civilní letectví létáme jako dosud.

Zde jsou příslušné provozní postupy a omezení:
Členové SAM 78 Society of Antique Modelers 78 budou provozovat svá bezpilotní letadla o maximální vzletové hmotnosti nepřesahující 20 kg (dále jen modely letadel) na území České republiky za splnění následujících podmínek:

 1. a) Provoz modelu letadla je možný podle pravidel provozu spolku a soutěžních pravidel.
 2. b) Každý model letadla bude označen registračním číslem provozovatele UAS a přidělenou osobní  klubovou imatrikulací.
 3. c) Provoz modelu letadla je možný podle ustanovení Leteckého předpisu L2, Doplňku X s odkazem na bod 2. Rozsah působnosti, odstavec 2.1 a 2.2 a bod 7. Prostory, ve znění platném k datu podpisu této deklarace s tím, že ostatní části Doplňku X jsou v souladu s odstavcem 2.1 uvedeného předpisu pro provoz modelů doporučenými postupy.

Pro samostatný provoz modelů letadel je pro členy SAM 78 Society of Antique Modelers 78 stanovena minimální věková hranice na 10 let.

Člen SAM 78 Society of Antique Modelers 78, který chce provozovat bezpilotní letadlo jinak než v souladu s těmito pravidly, musí postupovat podle platné legislativy.

Všem pilotům modelů SAM 78 Society of Antique Modelers 78 doporučujeme tato pravidla prostudovat, v případě, že si nebudete něčím jisti, tak kontaktujte prezidenta  klubu.

_________________________________________________________________

Pravidla létání pro provoz bezpilotních letadel – modelů SAM 78

 1. Označit modely podle určených vzorů.
 2. Co je to bezpilotní letadlo-model letadla
  Letadlo, které není schopné nést člověka na palubě, je používané pro soutěžní, sportovní nebo rekreační účely, není vybaveno žádným zařízením umožňujícím automatický let na zvolené místo, a které, v případě volného modelu, není dálkově řízeno jinak, než za účelem ukončení letu nebo které, v případě dálkově řízeného modelu, je po celou dobu letu pomocí vysílače přímo řízené pilotem v jeho vizuálním dohledu.
 3. Dodržovat letové prostory určené pro provoz bezpilotních letadel. Základem je, že model musí respektovat jednotlivé prostory, kde se pohybují i ostatní uživatelé vzdušného prostoru, obzvláště pilotovaná letadla. Model lze provozovat ve vzdušném prostoru třídy G, což znamená do výšky max. 300metrů nad terénem. V okolí letišť, v zóně ATZ je nutná koordinace (dohoda) s informační službou (AFIS, osobou koordinující provoz na daném letišti) a pak je možno létat dle dohodnutých podmínek. V řízeném okrsku (CTR a MCTR) je možno létat do výšky max. 100m ve vzdálenosti větší než 5500m od vztažného bodu letiště. V případě potřeby lze s ÚCL zahájit jednání o lokálních podmínkách, například pro vrcholové soutěže. Další možnosti o provozu leteckých modelů lze získat a podrobněji se seznámit v předpise L2 – Doplněk X Bezpilotní letadla https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/.  Samozřejmostí zůstává zákaz provozu modelů v zakázaných, nebezpečných nebo aktivovaných, rezervovaných a vyhrazených prostorech. Je na každém modeláři, aby si před startem ověřil, v jakém prostoru chce létat, neboť  provozovatel – pilot jednoznačně a se všemi důsledky zodpovídá za provoz svého modelu. Odkaz pro kontrolu prostorů https://dronview.rlp.cz/.

ATZ zóna-je zóna kolem neřízeného letiště, především jsou to aeroklubová letiště

SLZ je plocha pro provoz ultralehkých letadel, pokud chcete na té ploše nebo poblíž ní provozovat, musíte se dohodnout s dotyčným provozovatelem.

Dále je třeba se vyhnout létání nad obydlenými oblastmi, shromážděním lidí a diváky na naší a případně jiných soutěžích a akcích.

Provoz bezpilotních kluzáků s výjimkou

Tato výjimka byla zahrnuta proto, aby bylo umožněno modelům kluzáků pokračovat v létání podél svahů. Striktní použití vzdálenosti 120m od nejbližšího bodu povrchu země by bylo nepřiměřené. Tento provoz byl úspěšně prováděn celá desetiletí a v některých zemích byl dokonce součástí mikroekonomiky. Ke snížení míry rizika byla přijata dvě následující opatření:

 • Maximální vzletová hmotnost (MTOV), včetně užitečného zatížení, je omezena na 10 kg kvůli snížení následků případného nárazu. Váha 10 kg by měla zahrnovat velkou většinu provozovaných kluzáků.
 • Maximální výška nad dálkově řídícím pilotem je omezena na 120 m, což snižuje riziko ve vzduchu.

Je mít třeba na paměti, že má letadlo s osádkou na palubě vždy přednost před modelem letadla.

 1. Pojištění není povinné, ale doporučuji, aby si ho každý zřídil.Provoz kluzáky (sice je tam obrázek dronu ale je to míněno jako kluzák)

Deklarace

SAM 78 Society of Antique Modelers 78 z.s., IČO 021 85 512 deklaruje:

V souladu s článkem 21 odst. 3 Nařízení, aniž by byly dotčeny ostatní články Nařízení a od okamžiku začátku uplatňování Nařízení dnem 31.12.2020 mohou členové SAM 78 Society of Antique Modelers 78 provozovat svá bezpilotní letadla o maximální vzletové hmotnosti nepřesahující 20 kg (dále jen modely letadel) na území České republiky za splnění následujících podmínek:

 1. a) Provoz modelu letadla je možný podle pravidel provozu spolku a soutěžních pravidel.
 2. b) Každý model letadla bude označen registračním číslem provozovatele UAS a přidělenou osobní  klubovou imatrikulací.
 3. c) Provoz modelu letadla je možný podle ustanovení Leteckého předpisu L2, Doplňku X s odkazem na bod 2. Rozsah působnosti, odstavec 2.1 a 2.2 a bod 7. Prostory, ve znění platném k datu podpisu této deklarace s tím, že ostatní části Doplňku X jsou v souladu s odstavcem 2.1 uvedeného předpisu pro provoz modelů doporučenými postupy.

Pro samostatný provoz modelů letadel je pro členy SAM 78 Society of Antique Modelers 78 stanovena minimální věková hranice na 10 let.

Člen SAM 78 Society of Antique Modelers 78, který chce provozovat bezpilotní letadlo jinak než v souladu s touto deklarací, musí postupovat podle platné legislativy.

Schváleno výborem SAM 78 Society of Antique Modelers 78 z.s, dne 29.10.2021

 

Zdeněk Hanáček

Prezident SAM 78

doplX