Plánky

Je zde 16 souborů o celkové velikosti 2,4 MB. Soubory byly staženy 67 564 krát.

Zobrazeno od 1 do 16 z 16 souborů celkem.

Plánky

  AIR CHIEF z roku 1936
» 24,5 kB - 6 249 hits - 8. 11. 2006
Jedním z prvních pokusů o elegantní tvary motorového modelu byl sympatický motorák Steve Kowalika z roku 1936 AIR CHIEF. Byl opatřen průhlednou kabinkou, zaoblenými konci nosných ploch včetně směrovky, měl snadný přístup k motoru a odpérovaný podvozek, jak je patrno z plánku. Jednoduché vzepětí připomínalo vzhled sportovního letounu. Stavba modelu byla jednoduchá a velmi snadno může být dnes upraven na RC provedení. Byl osazen benzínovým motoorem Brown JR., rozpětí 1520 mm.

  IBIS
» neznámý - 4 421 hits - 14. 12. 2007
Větroň Ibis je známý jako velmi výkonný termický model, zkonstruovaný známým bánskobystrickým modelářem Hudecem.Model vyhovuje pravidlům FAI a o jeho výkonnech svědčí i čsl.rekord v přímém letu dosáhnutý roku 1947.Zdroj LETECKÉ NOVINY

  Kvapka MR-003
» neznámý - 3 779 hits - 14. 12. 2007
Větroň Kvapka je účelné a jednoduché konstrukce.Je určený pro lety do termiky, na vysoký start.Ke stavbě modelu bylo použito výhradně tuzemského materiálu a to smrk a břízová překližka.Model je potřeba opatřit časovačem libovolného typu, protože využívá i slabou přízemní termiku a ulétává.Naposledy startovala Kvapka na závodech "1.mája" v Bratislavě, kde po čase 25 minut zmizela z dohledu pozorovatelů.

  Jastrab
» neznámý - 3 962 hits - 14. 12. 2007
Model školního typu "Jastrab", který zkonstruoval známý slovenský modelář Štefan Kopáčik byl v minulém školním roce, po úspěšných zkouškách v instruktorském kurzu v Kňažiciach zavedený do osnovy leteckých zájmových kroužků na Středních školách.První pozoruhodný výkon s tímto modelem dosáhl modelář Bratko v říjnu 1949, kterému letěl víc jak 25 minut.Modeláři Karlovi Šmičkovi, ze školní letky v Cíferi létal "Jastrab" 2 hodiny a nedávno přišla zpráva od modeláře z Jiřího Zaula z Čech, kterému letěl"Jastrab" 115 minut.Zdroj LETECKÉ NOVINY.

  Kavka
» 207,0 kB - 4 499 hits - 14. 12. 2007
Model Kavka byl postaven v létě roku 1951.Má rozpětí víc jak 2000 mm a vyznačuje se poměrně pomalým, klidným a hodně stabilním letem.Je jednoduché konstrukce z domácího materiálu.Křídlo je lomené do W.Při přesné stavbě, Kavka, která vyhovuje stavebním pravidlům FAI, Vám na soutěžích přinese hodně pěkných úspěchů.Zdroj LETECKÉ NOVINY roč.IV č.31.

  Samokřídlo
» 148,4 kB - 3 113 hits - 14. 12. 2007
Bezocasý model "Samokrídlo"je jednoduché a účelné konstrukce.Svými výkony a vlastnostmi se osvědčil jako dobře řešný model.Nejlepší čas dosáhl při svahovém létání a to časem cca 19 minut a potom uletěl.Jeho průměrné časy při startu na šňůře dosahovaly za příznivého počasí 1,5 až 2 minuty.Model "Samokřídla"je postavený výhradně z domácího materiálu.Zdroj LETECKÉ NOVINY roč.III č.23.

  Vrana
» 151,4 kB - 3 608 hits - 14. 12. 2007
Kluzák "Vrana" je určen pro začátečníky.Je v podstatě starší koncepcí školního kluzáku, upravenou novějším požadavkům.Jednoduchá stavba, slušný klouzavý poměr a upravený vzhled plně uspokojuje očekávání modeláře.Model byl původně stavěný s ohledem na nedostatek překližky, která byla nahrazena dýhou a kartónem.Když je model správně vyvážený, létá velmi dobře.Radost z krásného letu nám vynahradí práci, kterou vynaložíme na jeho stavbu.Zdroj LETECKÉ NOVINY roč.IV č.6.

  Blesk
» 206,1 kB - 4 550 hits - 14. 12. 2007
Zdroj LETECKÉ NOVINY roč.IV č.23

  Sok - 1781
» 294,9 kB - 3 463 hits - 27. 12. 2007
MK SUV ČSSĽL se rozhodla do praktické části II stupně leteckomodelářské výchovy zavést do 1.IX.1951 další 3 modely.Model větroně Sok-1781, pokojový model Mucha a model na gumový pohon Tulák.K tomuto stupni výchovy mohou být připuštěni modeláři, kteří absolvovali I stupeň leteckomodelářské výchovy a postavili modely Sluka, Sojka, Poštolka.Sok-1781 je úspěšný model instruktorského kurzu I třídy na Straníku ze srpna t.r.Jeho dosavadní nejlepší výkon je 41 min. 10 sec.

  Havran
» 245,1 kB - 4 022 hits - 29. 12. 2007
Model Havran vykazuje dobré letové vlastnosti.Hodí se hlavně pro svahové létání.Na závodech o memoriál I.Luknička v Hor.Orešanoch létál přes 4 minuty a na celostátní soutěži v Partizánskom létál více jak 8 minut.Větroň je určen hlavně pro žáky ve školních letkách.Druhým důvodem, který mě vedl ke konstrukci byl úmysl, dát naší mládeži k jednoduché stavbě taky model, kterého materiál je cenově všem přístupný.Ján Fojcík Letecké noviny roč.III, č.21, 1.11.1950.

  FG-1 Tulák
» 356,4 kB - 4 390 hits - 29. 12. 2007
Model FG-1 Tulák je přepracovaný model Tulák (uveřejněný v LN č.18).Hlavní změny byly provedeny v upevnění výškovky a použití profilu na nosné ploše a výškovce, čímž se podařilo zvýšit jeho výkony a hlavně podélnou stabilitu.Jeho průměrné výkony se pohybují okolo 100-120 sec.Model vyhovuje podmínkám Wakefield a samozřejmě i FAI.Letecké noviny roč.IV, čís.22, 15.11.1951.

  Racek
» 166,0 kB - 4 102 hits - 7. 1. 2008
Racek má velmi splolečné prvky se severskými modely a jsem přesvědčený, že dosáhne pěkných výkonů, neboť už při zalétávání z ruky dosahoval čas 10-15 sek., při velmi klidném a pomalém letu.Jeho stavba je jednoduchá, pevná a celý model je lehký.Křídlo:hlavní nosník je tvořen dvěma nosníky 5X3,náb.hrana 3X3,odtoková hrana 10X3,žebra jsou z 1 mm překližky vylehčeny.Trup je tvořen:2 nosníky 3X5,2 nosníky 3X3 a 8 nosníků 2X2.VOP hlavní nosník 3X5 náb.hrana 2X2 a odt. hrana2X7.Zdroj Letecké noviny roč.IV č. 11 1.6.1951

  Zephyr
» 150,4 kB - 4 822 hits - 7. 1. 2008
Model se zúčastnil v roce 1950 Formánkova memoriálu a letos memoriálu K. Gabriela v Plzni, kde se i přes špatné počasí (déšť a vítr) umístil na druhém místě.Model je hlavně stavěn do bezvětří.Stavba křídlo: hlavní nosník 2 kusy 3X5,náb. i odt. hrana 3X10,žebra jsou z překližky 1 mm.Trup je tvořen čtyřmi nosníky 3X5 a 12-ti podélníky 2X3.VOP:hlavní nosník 3X5, náb.hrana 2X8.Zdroj Letecké noviny roč.IV, č.10 15.5.1951.

  Čáp
» 98,6 kB - 4 847 hits - 17. 1. 2008
Větroň Čáp je stavěn výhradně do termiky a pro vysoké starty.Jeho výkony dokazuji časy při startu z 50 m šňůry,které se pohybovaly kolem 4 min.Těchto časů bylo standartně dosahováno za úplného šera.Model mnohokráte ulétl(třebaže jsme létali pouze večer, zachytil obyčejně i velmi slabé vzestupné proudy) naposled v neděli 26.listopadu m.r.(1950) po letu trvajícím 15 min.a nebyl dosud vrácen.Model je velmi stabilní směrově, podélně i příčně.Jeho výkony nezůstavají za našimi nejlepšími větroni a jistě je předčí.

  Jestřáb
» 142,6 kB - 3 832 hits - 17. 1. 2008
Jestřáb je konstruován pro lety v thermice, je celý postaven z našeho materiálu a stavbou vhodný pro pokročilejší modeláře.Model se zúčastnil celostátní modelářské soutěže 1950 v Patrtizánském:místních soutěží v Brandýse a Kamenných Žehrovicích.Model je velmi stabilní jak při svém volném letu, tak i při vleku šnůrou a snadno vyrovnává Thermické nárazy.Jestřáb dosahuje z 50 m šňůry průměrných časů okolo 3 minut.Zdroj Letecké noviny roč.IV.č.8 15.4.1951

  Komár MR-004
» 242,2 kB - 3 905 hits - 17. 1. 2008
Komár je úspěšný slovenský model na gumový pohon, který se zúčastnil r. 1949 na Celostátních závodech v Medlánkách u Brna.Umístnil se jako čtvrtý a z řad slovenských jako první v pořadí v třídě juniorů.Model je konstrukce banskobystrického modeláře Mira Rudnického.Je s balsy a částečně z tuzemského materiálu.I když je Komár řešený jako jednoduchý školní model pro druhý výcvikový stupeň, jeho výkony jsou uspokojivé.Vyznačuje se výbornou stabilitou ve větru a dobrou stoupavostí v motorovém letu.Zdroj Letecké noviny roč IV.č.2 15.1.1951.