Pravidla létání pro provoz bezpilotních letadel pod hlavičkou SAM 78 z.s.

Dnem 31.12.2020 začalo platit prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel.

  1. Označit modely podle určených vzorů.
  2. Co je to bezpilotní letadlo-model letadla

Co je to bezpilotní letadlo, bezpilotní systém, model letadla?

  1. Dodržovat letové prostory určené pro provoz bezpilotních letadel. Základem je, že model musí respektovat jednotlivé prostory, kde se pohybují i ostatní uživatelé vzdušného prostoru, obzvláště pilotovaná letadla. Model lze provozovat ve vzdušném prostoru třídy G, což znamená do výšky max. 300metrů nad terénem. V okolí letišť, v zóně ATZ je nutná koordinace (dohoda) s informační službou (AFIS, osobou koordinující provoz na daném letišti) a pak je možno létat dle dohodnutých podmínek. V řízeném okrsku (CTR a MCTR) je možno létat do výšky max. 100m ve vzdálenosti větší než 5500m od vztažného bodu letiště. V případě potřeby lze s ÚCL zahájit jednání o lokálních podmínkách, například pro vrcholové soutěže. Další možnosti o provozu leteckých modelů lze získat a podrobněji se seznámit s podmínkami na webu Úřadu pro civilní letectví https://www.caa.cz/provoz-stare/bezpilotni-letadla/.  Samozřejmostí zůstává zákaz provozu modelů v zakázaných, nebezpečných nebo aktivovaných, rezervovaných a vyhrazených prostorech. Je na každém modeláři, aby si před startem ověřil, v jakém prostoru chce létat, neboť  provozovatel – pilot jednoznačně a se všemi důsledky zodpovídá za provoz svého modelu. Odkaz pro kontrolu prostorů https://dronview.rlp.cz/

https://www.caa.cz/provoz-stare/letadla-bez-pilota-na-palube/provoz-ostatnich-letadel-bez-pilota-na-palube/je-nejak-omezen-provoz-bezpilotnich-letadel-v-blizkosti-letist/

ATZ zóna-je zóna kolem neřízeného letiště, především jsou to aeroklubová letiště

SLZ je plocha pro provoz ultralehkých letadel, pokud chcete na té ploše nebo poblíž ní provozovat, musíte se dohodnout s dotyčným provozovatelem.

  1. Pojištění není povinné, ale doporučuji, aby si ho každý zřídil.

Na obou dotčených plochách má letadlo s osádkou na palubě přednost před modelem letadla.