Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů
1. Udělujete tímto souhlas provozovatelům internetových stránek SAM78 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
– jméno a příjmení
– adresa
– e-mail
– telefonní číslo
– uživatelské jméno
– členské číslo SAM 78

2. Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, uživatelské jméno a e-mail je nutné zpracovat za účelem činnosti SAM 78 . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo zprávou v diskuzním fóru na tomto webu.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Organizátoři soutěží SAM.
b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nejsou využívány.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.